Et lille ekstra for appetiten

Denne vinter får EFICO Enviro 920 Advance et ekstra tilskud af vitaminer og tilsættes et unikt krillmel fra det antarktiske ishav, der sammenlignet med standardprodukter har en forbedret næringsprofil.

Ørred

Oncorhynchus mykiss

Foderprogram til Ørred

Gennem mere end 50 år har et stærkt fokus på foderets ydelse og på det samlede resultat i fiskeopdræt gjort BioMar til det foretrukne valg for ørredopdrættere i hele Europa. BioMar er den ledende ekspert inden for ørredernæring. Derfor anvender vi vor viden om ernæring, tilbageholdelse af næringsstoffer og fordøjelighed af råvarekomponenterne til at producere foder af højeste kvalitet. BioMar’s omfattende ørredfoderprogram består af foder med høj næringsværdi, god fysisk kvalitet i de rette pillestørrelser designet til at opfylde fiskenes behov i alle livsstadier og under forskellige opdrætsforhold.

Træf det rigtige fodervalg

Det er vigtigt at vælge det rette foder i overensstemmelse med produktionsopsætning og formål.
Bedste økonomiske ydelse

Vejen til øget økonomisk afkast

Priserne på råvarer til foder og på opdrættede arter svinger af mange årsager. Når både omkostninger og indtægter svinger, er det af afgørende betydning, at opdrætteren kan vælge produkter, der giver det bedste finansielle slutresultat - skræddersyet til omstændighederne.
Ved hjælp af tilpasset fodersammensætning, fodervalg og fodringsstrategi kan vi tilbyde et unikt støttesystem baseret på dokumentation uden sidestykke: modellen Best Economic Performance (bedste økonomiske ydelse). Kunden definerer, hvilken ydelse han tilstræber, og BioMar tilpasser produktstrategien til at opfylde dette krav.

Fodring på alle stadier

Ernæringsmæssige krav varierer gennem hele livscyklussen for hver enkelt art.

BioMar’s fodersortiment dækker specielle behov i hele livscyklussen fra æg til høst hos både ferskvands- og saltvandsfiskearter såvel som rejer.
Foruden LARVIVA foder til klækkerier og et antal specifikke typer yngelfoder l tilbyder vi et bredt udvalg af transferfoder og voksefoder udviklet til at opfylde de ernæringsmæssige behov hos specifikke arter under forskellige opdrætsbetingelser.
Endvidere tilbyder vi særligt beriget avlsfoder, som bevirker, at moderfisk kan levere æg af højeste kvalitet og derved sikrer den bedst mulige start på en ny cyklus.

BioRytmisk fodring

Gode produktionsresultater er baseret på informerede valg.

Vores biorytmiske fodringskoncept medvirker at opnå de bedst mulige produktionsresultater, når vækstrate, foderkvotient og overlevelse er meget vigtige dele af det samlede billede.
For at opnå en optimeret ydelse skal det daglige indtag af energi maksimeres i hele produktionscyklussen. Det er væsentligt at vælge et foder, der holder appetitten på et højt niveau, uanset miljømæssige forandringer som f.eks. temperatur og lysforhold. Endvidere er det vigtigt at vælge et foder med et energiniveau, der er nøje tilpasset til vækstpotentialet på de forskellige stadier i produktionen. Det er ligeledes vigtigt at anvende en optimal fodringsstrategi, der sikrer, at mængden af foder, som der er behov for fra dag til dag for at opnå produktionsmålene, altid er tilgængelig.

Fiskenes helbred

Vores forskning prioriterer strategier til udvikling af foder, der understøtter fiskenes helbred.

Vi værner om fiskens helbred, opdrætterens økonomi og det sunde omdømme, som opdrættet fisk fortjener, og som branchen baserer sig på.
BioMar sigter på at tilbyde et sortiment af funktionelle former for foder, der er effektive mod de mest alvorlige produktionsforstyrrelser og dækker hele produktionscyklussen for et stort antal opdrættede arter.
Vores forskning i forbindelse med én art er ofte relevant for andre arter. Dette gælder især for fiskenes helbred, hvor der er en tendens til, at funktionelt foder har et bredere anvendelsesområde, hvad angår arter, end det er tilfældet for voksefoder.

Opdræt med recirkulation

Specialfoder til opdræt i opdræt med recirkulation

Opdræt med recirkulation giver mulighed for at maksimere opdrætsbetingelser, nedsætte udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet, nedsætte vandforbruget og for at sikre et højt niveau af biosikkerhed.
BioMar var de første til at udvikle specialfoder til opdræt med recirkulation: ORBIT.
ORBIT leverer maksimal foderydelse, maksimerer afkastet af investeret kapital til opdrætteren og forbedrer den miljømæssige balance ved at reducere udledninger til vandmiljøet og ved at fokusere på en bæredygtig anvendelse af råvarer.
ORBIT fås til opdræt af ørred og laks. Vi fortsætter med at udvikle dette foderkoncept til at dække flere arter.

Produktudvalg

YNGELFODER

DEN OPTIMALE START

BioMar’s INICIO Plus- og INICIO foderserier dækker de ernæringsmæssige behov under de første livsstadier af alle opdrættede fiskearter. INICIO Plus og INICIO er fremstillet af råvarer af fremragende kvalitet, har høje proteinniveauer og afbalancerede aminosyre- og fedtsyreprofiler og indeholder vitaminer og mikronæringsstoffer.

På grund af dets særligt udviklede sammensætning klarer INICIO Plus sig igen og igen bedre i forsøg end andre foderprodukter, med fremragende foderudnyttelse og vækst samt lav dødelighed. BioMar’s yngelfoder forbedrer fiskens ydeevne og hjælper derved til at øge driftsresultatet.

INICIO Plus indeholder Bactocell®*, som er et veldokumenteret probiotikum, der reducerer fiskenes deformiteter og dødelighed. Desuden viser vores undersøgelser, at brugen af probiotika i foderet også forbedrer fiskenes generelle helbredstilstand og øger fordøjeligheden af foderet.

Endvidere sikrer en unik produktionsproces en optimal synkehastighed, der er tilpasset yngels spiseadfærd. Resultatet er optimal vækst og god foderkonvertering.

* Bactocell® er det eneste probiotikum, der af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er godkendt til brug i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation for, at forekomsterne af deformiteter i forskellige fiskearter reduceres.

Yngelfoder

Startfoder
VOKSEFODER

FOKUS PÅ FODERYDELSE

BioMar kan tilbyde voksefodertyper med forskellige niveauer af fordøjelig energi, hvilket giver opdrættere fleksibilitet, hvad angår produktion og finansielle mål. Hvilket fordøjeligt energiniveau, der er optimalt for en given opdrætter, afhænger af opdrætsintensitet samt produktionsopsætning og omfang.

Når indholdet af fordøjelig energi (DE) i foderet øges, forbedres foderkvotienten, under forudsætning af, at foderet indeholder den tilsvarende mængde af fordøjelige protein (DP) og de optimale essentielle aminosyreniveauer, der er nødvendige for vækst.

Opdrættere, der bruger et foder med højere fordøjelig energi, kan potentielt bruge mindre foder til en given produceret biomasse. For at nå dette mål, er det desuden nødvendigt også at finjustere fodringsstrategien.

Voksefoder

AVLSFODER

FORBEREDELSE AF DEN NYE GENERATION

BioMar’s avlsfoder er specielt formuleret til at levere vigtige næringsstoffer, som via moderfiskens foder overføres til ægreserverne som er gemt i blommen.

EFICO Genio foderet understøtter produktion af næringsrige æg, som udklækkes og bliver til højtydende yngel. Derudover indeholder EFICO Genio Bactocell®* og andre immunmodulerende ingredienser, der fremmer en god tilstand af moderfiskene, så der sikres en god fremtidig ægproduktion.

* Bactocell® er det eneste probiotikum, der af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er godkendt til brug i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation for, at forekomsterne af deformiteter i forskellige fiskearter reduceres

 

Avlsfoder

FUNKTIONELT FODER

STÆRKERE FISK GENNEM ERNÆRINGSRIGTIGE FODERLØSNINGER

BioMar tilbyder foder tilpasset forskellige situationer og behov i moderne opdræt.

Vores mål er løbende at udvikle løsninger, der fanger de særlige udfordringer fiskene møder i de forskellige produktionsstadier ved at kombinere kompetencer indenfor fiskesundhed med ernæringsmæssig viden.

STÆRKERE FISK HAR NEMMERE VED AT HÅNDTERE UDFORDRINGER

FOCUS Plus er skræddersyet til at hjælpe fisken med at styrke dens naturlige immunforsvar og ydre barrierer og giver derved den bedste totaløkonomiske ydelse i perioder med stress.
FOCUS Plus indeholder vitaminer og en række effektive mikronæringsstoffer, der specielt tilgodeser fiskenes behov i udfordrende situationer og perioder med stress, som for eksempel når der er temperaturændringer eller når fiskene sorteres, flyttes eller på anden måde håndteres.

INICIO & EFICO QARDIO - OPTIMERING AF FISKENS HJERTE-KAR-SYSTEM

Gennem den rette optimering af foder og inklusion af specifikke råvarer kan BioMar's nye fodertyper INICIO & EFICO Qardio bidrage til at styrke fiskens hjerte-kar-system. Hermed kan fiskens modstandskraft overfor udfordringer som f.eks. virussygdomme forbedres.

Funktionelt foder

FODER TIL RECIRKULATIONSOPDRÆT

DEN MILJØVENLIGE LØSNING

BioMar’s innovative foder til opdræt med recirkulation, ORBIT, er designet til at øge fiskens vækst og biofiltrets kapacitet. Ved at fokusere på et højt niveau af fordøjelighed og høje, præcise niveauer af vigtige næringsstoffer øges fækaliestabiliteten og udledning af affald reduceres, hvilket resulterer i den optimale samlede økonomiske ydelse.

FODER TIL RECIRKULATION

MÅLRETTEDE LØSNINGER

Targeted... Functional (item 1 pic. left) DK

Stærkere fisk har nemmere ved at håndtere udfordringer.

FOCUS Plus rummer ekstra vitaminer og flere potente mikronæringsstoffer, der medvirker til at forstærke fiskens naturlige modstandsevne og forsvar og giver derfor den bedste økonomiske ydelse på tidspunkter med stress

Targeted... Recirc (item 2 pic. right) DK

ORBIT – SPECIALFODER TIL OPDRÆT MED RECIRKULERING

BioMar’s ORBIT foder leverer en optimal foderydelse kombineret med optimal biofilterydelse. Råvarerne er omhyggeligt udvalgte for at afbalancere indholdet af højt fordøjelige aminosyrer for herved at reducere mængden af organisk materiale og udledning af ammoniak. Når mængden af organisk materiale i vandet mindskes, kan der produceres en øget biomasse af fisk, hvilket igen giver mulighed for et øget investeringsafkast.  

Services

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm DK

BioFarm – tilfører værdi til din forretning

Med BioFarm tilfører BioMar værdi til vores kunders forretning. På baggrund af felterfaringer og forskningsdata og understøttet af programmer med beregningsmodeller giver BioFarms teamet af tekniske rådgivere vejledning om relevante ernærings- og fodringsstrategier.

Førhen plejede lønsomheden i akvakultur at være begrænset af, hvorvidt vækstpotentialet for en given opdrættet art kunne udnyttes via foderet. I dag er vores foder optimeret til potentielt at levere en foderydelse, der fuldt ud kan udnytte dette potentiale. 

BioFarm bistår i forbindelse med generelle helbredsproblemer, sygdomsforebyggelse og helbredelsesstrategier og er særligt opmærksom på udfordringerne ved produktion af larver, yngel, sættefisk og smolt. Medlemmerne af BioFarm teamet er specialiseret i opdrætsteknologi, recirkulation, vandkvalitet og energieffektivitet såvel som bæredygtighed, økoeffektivitetsanalyse, livscyklusanalyse og vurdering af miljøpåvirkning.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics DK

Logistik - Levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden

Vi bestræber os altid på at leve op til vores ry for levering af effektive logistiktjenester og levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden.
Alt imens fokuserer vi på at minimere vores miljøpåvirkning. Verdens første fragtskib drevet af flydende naturgas (LNG) og benyttet af BioMar siden 2012 er blot et eksempel på vores ambition om at nedsætte vores miljøpåvirkning.