Laks

Salmo salar

Foderprogram til Laks

Lakseopdræt er et af de hurtigst voksende systemer til fødevareproduktion i verden. Som en af verdens førende inden for laksefoder tilbyder vi et komplet laksefoderprogram. I markedsområdet BioMar Baltic markedsfører vi et sortiment primært rettet mod opdræt af laks i recirkulerende anlæg.

Træf det rigtige fodervalg

Det er vigtigt at vælge det rette foder i overensstemmelse med produktionsopsætning og formål.
Bedste økonomiske ydelse

Vejen til øget økonomisk afkast

Priserne på råvarer til foder og på opdrættede arter svinger af mange årsager. Når både omkostninger og indtægter svinger, er det af afgørende betydning, at opdrætteren kan vælge produkter, der giver det bedste finansielle slutresultat - skræddersyet til omstændighederne.
Ved hjælp af tilpasset fodersammensætning, fodervalg og fodringsstrategi kan vi tilbyde et unikt støttesystem baseret på dokumentation uden sidestykke: modellen Best Economic Performance (bedste økonomiske ydelse). Kunden definerer, hvilken ydelse han tilstræber, og BioMar tilpasser produktstrategien til at opfylde dette krav.

Fodring på alle stadier

Ernæringsmæssige krav varierer gennem hele livscyklussen for hver enkelt art.

BioMar’s fodersortiment dækker specielle behov i hele livscyklussen fra æg til høst hos både ferskvands- og saltvandsfiskearter såvel som rejer.
Foruden LARVIVA foder til klækkerier og et antal specifikke typer yngelfoder l tilbyder vi et bredt udvalg af transferfoder og voksefoder udviklet til at opfylde de ernæringsmæssige behov hos specifikke arter under forskellige opdrætsbetingelser.
Endvidere tilbyder vi særligt beriget avlsfoder, som bevirker, at moderfisk kan levere æg af højeste kvalitet og derved sikrer den bedst mulige start på en ny cyklus.

BioRytmisk fodring

Gode produktionsresultater er baseret på informerede valg.

Vores biorytmiske fodringskoncept medvirker at opnå de bedst mulige produktionsresultater, når vækstrate, foderkvotient og overlevelse er meget vigtige dele af det samlede billede.
For at opnå en optimeret ydelse skal det daglige indtag af energi maksimeres i hele produktionscyklussen. Det er væsentligt at vælge et foder, der holder appetitten på et højt niveau, uanset miljømæssige forandringer som f.eks. temperatur og lysforhold. Endvidere er det vigtigt at vælge et foder med et energiniveau, der er nøje tilpasset til vækstpotentialet på de forskellige stadier i produktionen. Det er ligeledes vigtigt at anvende en optimal fodringsstrategi, der sikrer, at mængden af foder, som der er behov for fra dag til dag for at opnå produktionsmålene, altid er tilgængelig.

Fiskenes helbred

Vores forskning prioriterer strategier til udvikling af foder, der understøtter fiskenes helbred.

Vi værner om fiskens helbred, opdrætterens økonomi og det sunde omdømme, som opdrættet fisk fortjener, og som branchen baserer sig på.
BioMar sigter på at tilbyde et sortiment af funktionelle former for foder, der er effektive mod de mest alvorlige produktionsforstyrrelser og dækker hele produktionscyklussen for et stort antal opdrættede arter.
Vores forskning i forbindelse med én art er ofte relevant for andre arter. Dette gælder især for fiskenes helbred, hvor der er en tendens til, at funktionelt foder har et bredere anvendelsesområde, hvad angår arter, end det er tilfældet for voksefoder.

Opdræt med recirkulation

Specialfoder til opdræt i opdræt med recirkulation

Opdræt med recirkulation giver mulighed for at maksimere opdrætsbetingelser, nedsætte udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet, nedsætte vandforbruget og for at sikre et højt niveau af biosikkerhed.
BioMar var de første til at udvikle specialfoder til opdræt med recirkulation: ORBIT.
ORBIT leverer maksimal foderydelse, maksimerer afkastet af investeret kapital til opdrætteren og forbedrer den miljømæssige balance ved at reducere udledninger til vandmiljøet og ved at fokusere på en bæredygtig anvendelse af råvarer.
ORBIT fås til opdræt af ørred og laks. Vi fortsætter med at udvikle dette foderkoncept til at dække flere arter.

Produktudvalg

FODER TIL YNGEL OG SMOLT

DEN OPTIMALE START – FODER TIL YNGEL OG SMOLT

INICIO Plus er BioMar’s yngelfoder af høj kvalitet, der er designet til at give yngel den allerbedste start i livet. INICIO Plus er et ernæringsmæssigt afbalanceret foder der er formuleret med Bactocell®*, der giver en række sundhedsmæssige fordele. INICIO Plus passer derfor fint ind i vores serie af veldokumenterede BioMar produkter kendt for deres fremragende kvalitetsingredienser, der frembringer høje ydelser og sund smolt.

Vores smoltfoder er fremstillet med henblik på at skabe maksimal vækst og samtidig støtte fisken gennem de fysiologiske udfordringer, de møder under produktion. BioMar har mange års erfaring i at udvikle smoltfoder tilpasset specielt til de udfordringer, som fiskene støder på i alle faser af deres liv i forbindelse med alle former for smoltproduktion, inkl. RAS-systemer. BioMar tilbyder funktionelt foder med immunmodulerende ingredienser til at hjælpe smolt med at klare de stressende udfordringer. For at kunne optimere driften er det vigtigt at smolten vokser hurtigt og at slutproduktet er af af god kvalitet.

Desuden viser vores undersøgelser såvel som mange uafhængige publikationer, at brugen af probiotika i foderet også forbedrer fiskenes generelle helbredstilstand og øger foderets fordøjelighed. Endvidere sikrer en unik produktionsproces en optimal synkehastighed, der er tilpasset yngels spiseadfærd. Resultatet er optimal vækst og god foderkonvertering.

* Bactocell® er det eneste probiotikum, der af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet er godkendt til brug i fiskefoder. Godkendelsen er baseret på omfattende dokumentation for, at forekomsterne af deformiteter i forskellige fiskearter reduceres.

FODER TIL YNGEL OG SMOLT

VOKSEFODER

FOKUS PÅ FODERYDELSE

BioMar’s voksefodertyper er fremtidsorienterede og bæredygtige produkter, der dækker alle behov hos laks i alle faser af livet, fra udsætning til høst. Målet er at kunne tilbyde højtydende, omkostningseffektivt og innovativt foder baseret på forskningsdrevet udvikling.
BioMar’s voksefoderserier omfatter foder målrettet mod lakseproduktion både i havbure og i opdræt med recirkulation.

Voksefoder

FUNKTIONELT FODER

STÆRKERE FISK GENNEM ERNÆRINGSRIGTIGE FODERLØSNINGER

Stærkere fisk har nemmere ved at håndtere udfordringer. FOCUS Plus er skræddersyet til at hjælpe fisken med at styrke dens naturlige immunforsvar og ydre barrierer og giver derved den bedste totaløkonomiske ydelse i perioder med stress.

FOCUS Plus indeholder vitaminer og en række effektive mikronæringsstoffer, der specielt tilgodeser fiskenes behov i udfordrende situationer og perioder med stress, som for eksempel når der er temperaturændringer eller når fiskene sorteres, flyttes eller på anden måde håndteres.

FOCUS Plus fra BioMar bygger på stor viden om og omfattende dokumentation af immunmodulerende ingredienser. Vi bestræber os uafbrudt på at udpege de bedst egnede komponenter, med fokus på effektivitet og en vedvarende høj kvalitet.

Funktionelt foder

RECIRKULATIONSFODER

DEN MILJØVENLIGE LØSNING

BioMar’s innovative foder til opdræt med recirkulation, ORBIT, er designet til at øge fiskens vækst og biofiltrets kapacitet. Ved at fokusere på et højt niveau af fordøjelighed og høje, præcise niveauer af vigtige næringsstoffer øges fækaliestabiliteten og udledning af affald reduceres, hvilket resulterer i den optimale samlede økonomiske ydelse.

RECIRKULATIONSFODER

MÅLRETTEDE LØSNINGER

FUNKTIONELT FODER

Stærkere fisk har nemmere ved at håndtere udfordringer.

FOCUS Plus rummer ekstra vitaminer og flere potente mikronæringsstoffer, der medvirker til at forstærke fiskens naturlige modstandsevne og forsvar og giver derfor den bedste økonomiske ydelse på tidspunkter med stress.

FODER TIL RECIRKULERINGSOPDRÆT

ORBIT – SPECIALFODER TIL OPDRÆT MED RECIRKULERING

BioMar’s ORBIT foder leverer en optimal foderydelse kombineret med optimal biofilterydelse. Råvarerne er omhyggeligt udvalgte for at afbalancere indholdet af højt fordøjelige aminosyrer for herved at reducere mængden af organisk materiale og udledning af ammoniak. Når mængden af organisk materiale i vandet mindskes, kan der produceres en øget biomasse af fisk, hvilket igen giver mulighed for et øget investeringsafkast. 

Services

P&S: Services (item 1, R pic.) BioFarm DK

BioFarm – tilfører værdi til din forretning

Med BioFarm tilfører BioMar værdi til vores kunders forretning. På baggrund af felterfaringer og forskningsdata og understøttet af programmer med beregningsmodeller giver BioFarms teamet af tekniske rådgivere vejledning om relevante ernærings- og fodringsstrategier.

Førhen plejede lønsomheden i akvakultur at være begrænset af, hvorvidt vækstpotentialet for en given opdrættet art kunne udnyttes via foderet. I dag er vores foder optimeret til potentielt at levere en foderydelse, der fuldt ud kan udnytte dette potentiale. 

BioFarm bistår i forbindelse med generelle helbredsproblemer, sygdomsforebyggelse og helbredelsesstrategier og er særligt opmærksom på udfordringerne ved produktion af larver, yngel, sættefisk og smolt. Medlemmerne af BioFarm teamet er specialiseret i opdrætsteknologi, recirkulation, vandkvalitet og energieffektivitet såvel som bæredygtighed, økoeffektivitetsanalyse, livscyklusanalyse og vurdering af miljøpåvirkning.

P&S: Services (item 2, L pic.) Logistics DK

Logistik - Levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden

Vi bestræber os altid på at leve op til vores ry for levering af effektive logistiktjenester og levering af det rigtige foder på rette sted og til tiden.
Alt imens fokuserer vi på at minimere vores miljøpåvirkning. Verdens første fragtskib drevet af flydende naturgas (LNG) og benyttet af BioMar siden 2012 er blot et eksempel på vores ambition om at nedsætte vores miljøpåvirkning.